Công ty TNHH bao bì Liên Hoàn Phát

Công ty TNHH bao bì Liên Hoàn Phát

LIEN HOAN PHAT PACKING CO., LTD
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Trung

Liên hệ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ LIÊN HOÀN PHÁT

Địa chỉ: Thôn Đại Hoàng - Xã Tân Dân - Huyện An Lão - Hải Phòng

Điện thoại: 02253.911.390 - 02253.911.391 - Hotline: 0961.522.939

Fax: 02253.911.390