Công ty TNHH bao bì Liên Hoàn Phát

Công ty TNHH bao bì Liên Hoàn Phát

LIEN HOAN PHAT PACKING CO., LTD
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Trung

Hỗ trợ khách hàng

  • Giám đốc :  Mr. Nguyễn Văn Hợi.

                             Di động : 0913 354 047

                             Email : Lienhoanphatpacking@gmail.com

  • Phòng Kinh Doanh :

* Mr : Lê Hải Nam.

        Di động : 0961 522 939

 * Mr : Hoàng Tuấn Tú.

                      Di động : 0913 354 247

                Email : LienhoanphatHP@gmail.com