Công ty TNHH bao bì Liên Hoàn Phát

Công ty TNHH bao bì Liên Hoàn Phát

LIEN HOAN PHAT PACKING CO., LTD
Ngôn ngữ
  • Tiếng Việt
  • Tiếng Anh
  • Tiếng Trung

Hồ sơ xin việc

Vui lòng điền đầy đủ thông tin vào ô trống bên dưới. Cảm ơn!

Vị trí ứng tuyển: 

Mức lương mong muốn:  Ngày có thể bắt đầu làm việc: 

THÔNG TIN CÁ NHÂN

Họ
Tên đệm
Tên
 

  

Địa chỉ: 

Số điện thoại nhà: Số điện thoại di động:
Ngày sinh: Giới tính:
Nơi sinh: Chiều cao:
Số CMND/Hộ chiếu: Cân nặng:
Số tài khoản ngân hàng: Tình trạng hôn nhân:
Tên Ngân hàng: Số con (nếu có):
Địa chỉ Ngân hàng: Số Sổ Bảo hiểm (nếu có):

KHẨN CẤP THÌ BÁO CHO AI?

Tên: Mối quan hệ:

Địa chỉ: 

Điện thoại: 

THÔNG TIN CHỒNG (VỢ)

Tên chồng (vợ): Điện thoại:

Tên con: 

QUÁ TRÌNH HỌC TẬP

Tên trường Bằng cấp đạt được Chuyên ngành Niên khóa

QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC

Tên công ty Địa chỉ Chức vụ Thời gian làm việc Lý do thôi việc

THAM KHẢO

Tên người tham khảo Mối quan hệ Tên công ty Số điện thoại

HỒ SƠ ĐÍNH KÈM