Thông tin liên hệ

CÔNG TY TNHH BAO BÌ LIÊN HOÀN PHÁT

Trụ sở chính: Thôn Đại Hoàng - Xã Tân Dân - Huyện An Lão - TP Hải Phòng

Tel: 031.3911391 Fax: 031.3911390  Email: lienhoanphat@vnn.vn

Chi Nhánh Hà Nôi: Thôn Nhị Châu - Xã Liên Ninh - Thanh Trì - Hà Nôi.

Tel: 043.6893331    0913354047   Fax: 043.6893331 Email: Lienhoanphathanoi@gmail.com

https://www.facebook.com/pages/C%C3%B4ng-Ty-TNHH-bao-b%C3%AC-Li%C3%AAn-Ho%C3%A0n-Ph%C3%A1t/595567197149024