Chiến lược phát triển

 GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN NĂN 2014 CỦA CÔNG TY

- NĂM 2014 CÔNG TY XÂY DỰNG CHI NHÁNH TẠI HÀ NỘI VỚI DIỆN TÍCH 500 M2, ĐẦU TƯ MÁY MÓC KỸ THUẬT HIỆN ĐẠI SẢN XUẤT TÚI NILON CUNG CẤP SẢN PHẨM CHẤT LƯỢNG CHO KHÁCH HÀNG

 - NĂM 2014  SẼ LÀ NĂM PHÁT TRIỂN GIAI ĐOẠN HAI CỦA CÔNG TY, BAO GỒM SỬ DỤNG VÀ XÂY DỰNG 10.000M2 ĐẤT PHÍA SAU CÔNG TY . ĐƯA XƯỞNG SẢN XUẤT BAO NY LON HIỆN TẠI VỀ PHÍA SAU. ĐẦU TƯ THÊM MÁY MÓC THIẾT BỊ ĐƯA CÔNG XUẤT TĂNG 50% SO VỚI NĂM 2014. DUY TRÌ KHÁCH HÀNG TRUYỀN

THỐNG . ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG HÀNG HÓA ,GIỮ CHỮ TÍN VỀ TIẾN ĐỘ ,GIÁ CẢ. TỔNG DỰ KIẾN ĐẦU TƯ NĂM 2011 LÀ: 9 TỈ ĐỒNG.

- NHẬP KHẨU TRỰC TIẾP,VÀ DỰ TRỮ NGUYÊN LIỆU ĐỂ ĐẢM BẢO ỔN ĐỊNH GIÁ.

- MẶT HÀNG CHỦ YẾU VẪN LÀ TÚI NYLON ĐÓNG HÀNG CÔNG NGHIỆP, CHẤT LIỆU PE VÀ HD. IN ẤN TRÊN NYLON .

- NGOÀI RA CÔNGTY CHÚNG TÔI CÓ CÁC MẶT HÀNG KHÁC ĐANG SẢN XUẤT VÀ CUNG CẤP NHƯ: TN TEM NHÃN MÁC

HÀNG HÓA, TÚI CHÔNG ẨM, BĂNG KEO

- NĂM 2014 NÀY CÔNG TY CHÚNG TÔI ĐÃ TRIỂN KHAI SX CHỈ MAY CÔNG NGHIỆP , ĐÓ LÀ CHỈ MAY MIỆNG BAO PP

( CHỈ GAI VÀ CHỈ TƠ PP) CÔNG SUẤT HIỆN ĐẠT 15 TẤN /THÁNG .

 

                         RẤT MONG ĐƯỢC SỰ QUAN TÂM CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG!

 

                                                              CẢM ƠN!